WIJ ZIJN BARCC
> Innovatiebarometer
Wat is het innovatief vermogen van
de corporatiesector? En wat zijn de vernieuwingstrends? Lees het hier.


> Het BarcC klantenonderzoek
BarcC deed onderzoek naar haar klanten en zichzelf en maakte daar een korte infomotion van.
ADVIESBUREAU OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING, INNOVATIE EN COMMUNICATIE. ONS DOEL?
ORGANISATIES WEER VOLLEDIG IN HUN KRACHT ZETTEN.


DOOR HELDER TE KRIJGEN WAAR BEDRIJVEN
ECHT GOED IN ZIJN.
EN HET ANTICIPEREND VERMOGEN VAN
DE GEHELE ORGANISATIE TE VERSTERKEN.

ZODAT U EEN EIGEN ANTWOORD HEEFT OP
DE UITDAGENDE ONTWIKKELINGEN IN UW
BEDRIJFSOMGEVING.
> Ons DNA-model
helpt organisaties te herijken en weer snel een natuurlijke aansluiting te vinden met zichzelf, de markt en waar nodig de maatschappij.
WAAR KLANTEN ONS VOOR BELLEN
PLANNEN
MAKEN
Wij helpen opdrachtgevers die op zoek zijn naar een daadkrachtige marktvisie, een helder ondernemingsplan of een sterke communicatiestrategie. Zoiets is bij ons nooit een standaardklus. Uiteraard begint dit met een scherp beeld van uw omgeving. Maar het betekent ook creatief doorgronden en op een oorspronkelijke manier zoeken naar oplossingen die er echt toe doen!
PRAKTISCH
VERBETEREN
Een goed plan is het halve werk. Maar plannen krijgen pas waarde als ze daad­werkelijk in beweging worden gezet. Je hebt daar een organisatie voor nodig die de handen uit de mouwen steekt en weet wat er moet gebeuren. Als dat even niet lukt, ondersteunen we opdrachtgevers ook met het praktisch verbeteren van hun organisatie. Dat doen we door in korte tijd team, proces, dienstverlening en de mindset in lijn te brengen met de ambities van uw organisatie.
COMMUNICATIE
MET RESULTAAT
Een beetje raak bestaat niet. Communica­tie moet je voor de volle 100% raken. De ambities van uw organisatie en de karak­teristiek van uw doelgroep zijn daarbij al­tijd ons eerste uitgangspunt. Zo creëer je communicatie met resultaat. Voor BarcC gaat deze activiteit verder dan plannen maken. Waar nodig ondersteunen we op­drachtgevers ook als full service commu­nicatiebureau en helpen we u bij het ont­wikkelen en uitrollen van een concrete marketing- en communicatiemix.
BEDRIJFSVOERING
EN COMMUNICATIE
BEIDE ELEMENTEN ZIJN
VOOR ONS ONLOSMAKELIJK
MET ELKAAR VERBONDEN
DEZE ESSENTIE ZIE JE TERUG IN ONS LOGO


ONS DNA
WIJ ZIJN GEEN BUREAU-MENSEN, MAAR EEN MENSEN-BUREAU. KENMERKEND VOOR ONZE WERKWIJZE IS EEN GROTE BETROKKENHEID, WAARBIJ WE HANDELEN VANUIT EEN BREDE DOORLEEFDE ERVARING. OPRECHT. MET INZET.
ZONDER ARROGANTIE.

ONS TEAM BESTAAT UIT ORGANISATIEADVISEURS,
BUSINESS INNOVATORS EN COMMUNICATIESPECIALISTEN.
STUK VOOR STUK DOORGEWINTERDE PROFESSIONALS
MET HET HART OP DE JUISTE PLAATS.
WAT VINDEN WE BELANGRIJK?
Als adviseur moet je daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Bij iedere opdracht. Groot of klein. Onze inzet moet daarom altijd leiden tot een resultaat met meerwaarde. Onze twee belangrijkste motto’s? Echt het verschil willen maken en doen wat nodig is. Ook als de verwachte omstandigheden veranderen. Dat betekent dat we ons echt verdiepen, de juiste kennis en ervaring uit de kast trekken, altijd een meter meer lopen en zeker niet blijven hangen als de klus klaar is.
Begrijpelijke taal. Daar houden we van. Zodat niet alleen het management het begrijpt, maar iedereen in uw organisatie er wat mee kan. Zonder begrijpelijk te verwarren met simplisme. We noemen dat communiceren zonder houtwol! Alleen dan ontstaat het maximale inzicht en komen voorgenomen plannen tot leven.

Bij ons daarom geen dikke rapporten vol wollige materie, maar ter zake doende stukken. Geen wazige discussies, maar prettige gesprekken. Geen duizelingwekkende sessies, maar workshops en presentaties waar je iets aan hebt.
Gastvrijheid. Het is een kwaliteit die je niet direct verwacht bij een adviesbureau. Toch zien we dit als een belangrijke kernwaarde. We zijn er namelijk van overtuigd dat een waardevol gesprek pas kan ontstaan als mensen zich op hun gemak voelen. Ook als er een meningsverschil bestaat. Op een prettige en normale manier met mensen omgaan is onze natuurlijke houding. Altijd vriendelijk, warm en respectvol. Dit schept wederzijdse openheid. En dat creëert onverwachte inzichten en mogelijkheden.
INFOMOTION

WIJ VINDEN HET BELANGRIJK OM EEN DUIDELIJK
VERHAAL TE VERTELLEN. MET BELEVING.

BEELDEN ZEGGEN DAARBIJ VAAK MEER DAN
DUIZEND WOORDEN.
DAAROM MAKEN WIJ ER SOMS
EEN FILMPJE VAN.
> Het BarcC klantenonderzoek
BarcC deed onderzoek naar haar klanten en zichzelf en maakte daar een korte infomotion van.> Anders durven kijken
Voor Jutphaas Wonen schreven we het ondernemingsplan. Deze infomotion vertelt hun verhaal kort en helder.
> BarcC Kenniscentrum
BarcC neemt jaarlijks een aantal strategische vraagstukken onder de loep. Op basis hiervan stellen we kennisthema’s
samen en geven we barometers uit. Bezoek ons
Kenniscentrum voor meer informatie.
KRACHT VAN
JE ORGANISATIE
BarcC helpt organisaties hun kracht te (her)ontdekken. Niet alleen op papier! We zorgen ervoor dat klanten merkbaar het onderscheid ervaren in het denken, voelen en handelen van uw mede­werkers.
Wat is de kracht van onze organisatie? Waarin onderscheiden we ons van ande­ren? Deze vragen moeten vandaag cen­traal staan. De uitkomst bepaalt immers in hoge mate of klanten voor je kiezen. Het is de gedachte waarmee je concurrenten voorblijft.
“WAARIN ONDERSCHEID JE
JE EIGENLIJK
VAN ANDEREN?”
THEMA'S VAN
VANDAAG
NAAST DE MAATWERKOPDRACHTEN DIE WE VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS MOGEN UITVOEREN, ZIEN WE DAT EEN AANTAL THEMA’S MOMENTEEL EXTRA FOCUS KRIJGT. GRAAG GEVEN WE U EEN KORTE DOORKIJK OP WAT ONZE OPDRACHTGEVERS VANDAAG BEZIG HOUDT.
STRATEGISCHE
HERORIENTATIE
INNOVEREN …
HOE DOE JE DAT?
De omgeving verandert. Wat gisteren nog waar was, is vandaag alweer achterhaald. Dit zet druk op uw strategie. Met behulp van ons heroriëntatie-format zorgt BarcC ervoor dat u op een vlotte en doeltreffende wijze uw strategie kunt herijken. Zodat u weer antwoorden heeft in plaats van vragen!
Steeds meer bedrijven omarmen innova­tie als middel om met hun veranderende omgeving om te gaan. Maar hoe doe je dat precies? Innovatie wordt in dit geval al snel geassocieerd met creativiteit, out of the box denken en een open mindset. Dit is zeker een goed begin, maar helaas niet voldoende. Zeker als we kijken naar de ervaringscijfers rondom innovatie. Hieruit blijkt dat er gemiddeld zo’n 100 goede ideeën nodig zijn om tot enkele levensvatbare nieuwe concepten te komen. En daarvan slaagt slechts 70% procent bij het vermarkten ervan.

Waar het bij innovatie dan ook om draait, is je kansen op succes zoveel mog­elijk te verhogen. Dat lukt alleen door de juiste drive en mentaliteit te ondersteunen met een vastomlijnde aan­pak, die rekening houdt met boven­staande karakteristiek van innovatie en een systematische basis biedt waarop bedrijven zelf tot concrete vernieuw­ingen kunnen komen.

BarcC helpt u graag met het ontwikkelen van uw eigen innovatiekracht. Dat doen we door te kijken naar het specifieke innovatiekarakter dat bij uw organisatie past. Door heldere doelen te benoemen die ervoor zorgen dat innovatie geen buzzwoord is, maar een middel tot een vooraf vastgesteld doel. En vooral door het praktisch te maken in de vorm van een heldere innovatieaanpak en ervoor te zorgen dat uw team niet alleen klaar is om te vernieuwen, maar er echt zin in heeft.
“ENTHOUSIASME
VOOR EEN
NIEUW EINDDOEL IS
NIET VANZELFSPREKEND”
Samen met uw managementteam maken we drie hoofdthema’s helder:
1. Wat gebeurt er om ons heen?
Aan de hand van een keuzemenu maken we inzichtelijk welke ontwikke­lingen er in uw omgeving spelen. We structureren de uitkomsten op zo’n ma­nier dat u in één oogopslag uw gehele bedrijfsomgeving kunt overzien.
2. Wat is de impact hiervan op onze strategie?
Onze impactanalyse zet alle ontwikke­lingen in de markt af tegen uw identiteit en ambities, uw productportfolio en processen, en uiteraard uw strategie.
3. Hoe zetten we de verandering in gang?
Tot slot stellen we een helder stappen­plan op, zodat het niet bij overdenkin­gen blijft en u direct concreet verder kunt. Communicatie is daarbij een van de versnellers. Zodat u in staat bent uw organisatie in de verandering mee te nemen en te enthousiasmeren voor het nieuwe einddoel.
INNOVATIE IS JE
KANSEN OP SUCCES
VERGROTEN. CREATIVITEIT
ALLEEN IS NIET GENOEG. EEN
CONCRETE AANPAK IS ONMISBAAR
ONZE KLANTEN
BARCC WERKT VOOR EEN BREED SCALA AAN OPDRACHTGEVERS UIT DE PROFIT- EN NON-PROFIT SECTOR. ACHTER IEDERE OPDRACHT ZIT EEN UNIEK VERHAAL. ONZE MEDEWERKERS HEBBEN ONDER MEER OPDRACHTEN UITGEVOERD VOOR DE VOLGENDE ORGANISATIES:
 CONTACT
KANTOOR Obdammerdijk 19
1713 RA OBDAM
Tel: 0226-450088
Fax: 0226-450345
Mail: info@barcc.nl
STUDIO
Hamerstraat 20
1021 JV AMSTERDAM
HEEFT U EEN VRAAG OF
GEWOONWEG BEHOEFTE AAN EEN
FRISSE BLIK?
WE VERKENNEN GRAAG
MET U DE OPLOSSINGEN IN
EEN ORIENTEREND GESPREK.
VRIJBLIJVEND UITERAARD.